[NL] DeFi

[NL] DeFi

Technology
17 november 2020 by Cieber
112
pexels-photo-730547

Wat is Decentralized Finance (DeFi)?

Decentralized Finance (of simpelweg DeFi) verwijst naar een ecosysteem van financiële applicaties die zijn gebouwd op blockchainnetwerken. 

Meer concreet verwijst de term Decentralized Finance naar een beweging die tot doel heeft een open-source, toestemmingsloos en transparant financieel ecosysteem te creëren dat voor iedereen toegankelijk is en functioneert zonder een centrale toezichthouder. De gebruikers houden de volledige controle over hun activa en communiceren met dit ecosysteem via gedecentraliseerde peer to peer (P2P) applicaties (dApps).

Het grootste voordeel van DeFi is de eenvoudige toegang tot financiële diensten, in het bijzonder voor degenen die buiten het huidige financiële systeem vallen. Een ander potentieel voordeel van DeFi is het modulaire framework waarop het is gebouwd – het compatibele DeFi-applicaties op openbare blockchains kunnen mogelijk voor geheel nieuwe financiële markten, producten en diensten zorgen. 

Dit artikel is een inleiding tot DeFi en onder andere de mogelijke applicaties, beloften, beperkingen ervan.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van DeFi?

De traditionele financiële wereld is afhankelijk van instituties zoals banken, die optreden als tussenpersonen, en rechtbanken ter arbitrage.

DeFi-applicaties hebben geen tussenpersonen of arbiters nodig. De code beschrijft de resolutie van ieder mogelijk dispuut en de gebruikers behouden te allen tijde de controle over hun geld. Hierdoor worden de kosten van het leveren en gebruiken van deze producten aanzienlijk verlaagd en wordt een vrijwel wrijvingsloos financieel systeem mogelijk gemaakt.

Naarmate deze nieuwe financiële diensten beschikbaar komen op blockchains, worden zogenaamde single points of failure weggenomen. Gegevens worden opgeslagen op de blockchain en verspreid over duizenden nodes, waardoor censuur of het sluiten van een dienst vrijwel onmogelijk wordt. 

Aangezien de frameworks voor DeFi-applicaties vooraf kunnen worden gebouwd, wordt het inzetten ervan zowel veel minder ingewikkeld als veel veiliger.

Een ander belangrijk voordeel van een dergelijk open ecosysteem is het gemak waarmee personen die anders geen toegang tot financiële diensten zouden hebben, kunnen deelnemen aan het systeem. Aangezien de financiële wereld afhankelijk is van de winst van tussenpersonen, zijn de diensten die zij leveren vaak niet beschikbaar voor mensen en gemeenschappen met lage inkomens. Dankzij DeFi worden de kosten van financiële dienstverlening echter aanzienlijk verlaagd, waardoor ook deze mensen kunnen profiteren van een breder aanbod van financiële diensten.

Wat zijn mogelijke use cases voor DeFi?

Lenen en kredietverstrekking

Open leenprotocollen behoren tot de meest populaire applicaties die deel uitmaken van het DeFi-ecosysteem. Open, gedecentraliseerde kredietverstrekking heeft veel voordelen ten opzichte van het traditionele kredietstelsel. Denk hierbij aan het onmiddellijk afwikkelen van transacties, de mogelijkheid om digitale activa te onderpanden, geen kredietcontroles en, in de toekomst, mogelijke standaardisatie

Aandezien de kredietverstrekking is gebouwd op openbare blockchains, wordt het vertrouwen dat is vereist voor het aangaan van een overeenkomst geminimaliseerd dankzij de zekerheid van cryptografische verificatiemethoden. Kredietplatformen op de blockchain verminderen het riciso voor beide partijen, waardoor kredietverstrekking en lenen goedkoper, sneller en voor meer mensen beschikbaar wordt.

Bancaire diensten

Aangezien DeFi-applicaties per definitie financiële applicaties zijn, zijn bancaire diensten een voor de hand liggende use case. Denk hierbij aan de uitgifte van stablecoins, hypotheken en verzekeringen.

Nu de blockchainindustrie volwassen wordt, komt de aandacht steeds meer te liggen bij het creëren van zogenaamde stablecoins. Dit zijn vormen van crypto-activa die gekoppeld zijn aan goederen die in de echte wereld bestaan, maar relatief eenvoudig digitaal kunnen worden verstuurd. Omdat de prijzen van cryptovaluta in korte tijd sterk kunnen fluctueren, kunnen gedecentraliseerde stablecoins worden gebruikt in het dagelijks leven als digitaal geld dat niet wordt uitgegeven en beheerd door een centrale autoriteit.

Mede vanwege het grote aantal betrokken tussenpersonen, is het verkrijgen van een hypotheek een duur en tijdrovend proces. Dankzij smart contracts kunnen de kosten voor notariële en juridische diensten aanzienlijk worden verlaagd.

Verzekering via de blockchain kan de noodzaak voor tussenpersonen wegnemen en risicospreiding tussen veel deelnemers mogelijk maken. Dit kan leiden tot lagere verzekeringspremies, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt.

Als je meer wilt lezen over blockchain en bancaire diensten, raden we je aan ons artikel Hoe blockchaintechnologie de financiële industrie zal veranderen te lezen.

Gedecentraliseerde handel

Deze categorie van applicaties kan uitdagend zijn om te beoordelen, omdat DeFi op dit gebied de meeste ruimte voor financiële innovatie biedt.

Zonder twijfel zijn een aantal van de meest cruciale DeFi-applicaties gedecentraliseerde handelsplatformen (DEX-en). Op deze platformen kunnen gebruikers digitale activa verhandelen zonder te hoeven vertrouwen op een tussenpersoon (het handelsplatform) voor het beheren van hun middelen. De handel vindt direct plaats tussen de wallets van gebruikers met behulp van smart contracts. 

Omdat ze veel minder onderhoud vereisen, hanteren gedecentraliseerde handelsplatformen normaliter lagere tarieven dan gecentraliseerde platformen.

Blockchaintechnologie kan ook worden gebruikt om een breed scala aan conventionele financiële instrumenten uit te geven en te distribueren. Deze applicaties werken decentraal, waardoor de tussenkomst van derde partijen overbodig wordt en single points of failure worden geëlimineerd.

Platformen voor het uitgeven van tokens kunnen bijvoorbeeld de tools en middelen bieden waarmee organisaties hun aandelen naar eigen inzicht in de vorm van tokens kunnen uitgeven op de blockchain.

Andere projecten kunnen de creatie van derivaten, synthetische activa, gedecentraliseerde voorspellingsmarkten en nog veel meer mogelijk maken.

Welke rol spelen smart contracts in DeFi?

De meeste bestaande en mogelijke toepassingen van Decentralized Finance omvatten het aanmaken en uitvoeren van smart contracts. Terwijl een normaal contract gebruik maakt van juridische terminologie om de voorwaarden en relaties tussen de partijen die het contract aangaan te specificeren, maakt een smart contract gebruik van computercode.

Aangezien de voorwaarden zijn geschreven in computercode, kunnen smart contracts deze voorwaarden ook door middel van computercode afdwingen. Hierdoor wordt betrouwbare uitvoering en automatisering mogelijk van een groot aantal bedrijfsprocessen die momenteel nog handmatig moeten worden gedaan.

Het gebruik van smart contracts is sneller, eenvoudiger en vermindert het risico voor beide partijen. Aan de andere kant brengen ze ook nieuwe vormen van risico’s met zich mee. Computercode kan echter ook bugs en kwetsbaarheden bevatten die de waarde en vertrouwelijke informatie van smart contracts in gevaar kunnen brengen.

Voor welke uitdagingen staat DeFi?

  • Slechte prestaties: blockchains zijn van nature langzamer dan gecentraliseerde oplossingen en dit werkt door in de applicaties die er bovenop worden gebouwd. De ontwikkelaars van DeFi-applicaties moeten rekening houden met deze beperkingen en hun producten dienovereenkomstig optimaliseren.
  • Risico op gebruikersfouten: DeFi-applicaties verleggen de verantwoordelijkheid van de tussenpersonen naar de gebruiker. Dit kan voor veel mensen een negatief aspect zijn. Producten ontwerpen die het risico op gebruikersfouten minimaliseren is een grote uitdaging wanneer de producten worden gebouwd op onveranderbare blockchains.
  • Slechte gebruikerservaring: momenteel vereist het gebruik van DeFi-applicaties meer inspanning van de gebruiker. Voordat DeFi-applicaties een kernelement van het wereldwijde financiële systeem kunnen worden, moeten ze tastbare voordelen kunnen bieden die gebruikers stimuleren om over te stappen van hun traditionele financiële dienstverleners.
  • Rommelig ecosysteem: het kan een grote uitdaging zijn om een applicatie te vinden die geschikt is voor een specifieke use case en gebruikers moeten de mogelijkheden hebben om deze keuze geïnformeerd te maken. De uitdaging is niet alleen het bouwen van applicaties, maar ook nadenken over hoe deze passen binnen het bredere DeFi-ecosysteem.

Wat is het verschil tussen DeFi en Open Banking?

Open Banking verwijst naar een bancair systeem waarin externe financiële dienstverleners beveiligde toegang krijgen tot financiële data door middel van API’s. Hierdoor wordt het mogelijk om rekeningen en gegevens tussen banken en andere financiële instellingen te verbinden. In wezen maakt het nieuwe typen producten en diensten mogelijk binnen het traditionele financiële systeem. 

DeFi is daarentegen gericht op een geheel nieuw financieel systeem dat onafhankelijk is van de huidige infrastructuur. DeFi wordt daarom soms ook wel Open Finance genoemd.

Open Banking kan bijvoorbeeld het beheer van alle traditionele financiële instrumenten mogelijk maken binnen dezelfde applicatie, door op een veilige manier data te verzamelen van meerdere banken en financiële instellingen.

Aan de andere kant kan Decentralized Finance het beheer van volledig nieuwe financiële instrumenten en nieuwe manieren om die in te zetten, mogelijk maken.

Tot slot

Decentralized Finance is gericht op het bouwen van financiële diensten die onafhankelijk van de traditionele financiële industrie en het politieke systeem functioneren. Hierdoor wordt een meer open financieel systeem mogelijk en kunnen potentiële gevallen van censuur en discriminatie overal ter wereld worden voorkomen.

Hoewel het een aanlokkelijk idee is, zal niet iedereen van decentralisatie profiteren. Het vinden van de juiste use cases die het meest geschikt zijn voor de eigenschappen van blockchains is cruciaal voor het succesvol bouwen van een ecosysteem van open financiële producten.

Indien succesvol zal DeFi de macht van grote, gecentraliseerde organisatie in handen leggen van de open-source gemeenschap en de mens als individu. Of dat ook werkelijk zal leiden tot een efficiënter financieel systeem, zullen we zien wanneer DeFi klaar is voor adoptie door het grote publiek.

Source: Binance Academy